Projekt „wilcza strona psa”

PROJEKT „WILCZA NATURA PSA”

Stowarzyszenie Kudłacz zrealizowało miesiącach 04-06.2018 projekt ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego pod nazwa „Wilcza natura psa”. Zajęliśmy się zwierzęciem, który jednocześnie bardzo pobudza wyobraźnię i mieszka w naszym bliskim sąsiedztwie, czyli wilkiem. Zaplanowane działa zostały wykonane w całości.
Wolontariusze ze Stowarzyszenia przekazali wiedze na temat wilków przeprowadzając prelekcje w 4 szkołach w Augustowie oraz młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W prelekcjach wzięło udział około 200 osób z planowanych 100. Uczestnicy prelekcji – zdobyli, poszerzyli swoja wiedzę na temat zwierzęcia jakim jest wilk, obalono mity, wyeksponowano fakty, konieczność ochrony gatunku i jego wagę i znaczenie w naszym ekosystemie
Odbyły się 2 wykłady otwarte pt. „wilki fakty i mity” przeprowadzone przez dr Joannę Harmuszkiewicz, w których wzięły udział 74 osoby (mieszkańcy Augustowa i młodzież szkolna). Osoby ten wysłuchały specjalistycznej wiedzy (także była możliwość obejrzenia unikalnych zdjęć) na temat wilka.
Odbyła się wycieczka do ZOO w Białymstoku i schroniska miejskiego oraz do SOS Husky.
Uczestnicy wycieczki zobaczyli wilki żyjące w zoo, wysłuchali informacji podanych przez pracownika zoo, zwiedzili schronisko dla psów i dowiedzieli sie jak ono funkcjonuje. Uczestnicy wycieczki wysłuchali prelekcji w Stowarzyszeniu SOS Husky na temat psów rasy pierwotnej, ich zachowań przejętych od wilków, genezy tych ras oraz ich potrzeb
Na podsumowanie projektu wykonano wspólny spacer z bezdomnymi psami przez miasto, podczas spaceru omawiano nabyta wiedze i jej przydatność podczas socjalizacji dzikich psów.